Over De Wever

Bij De Wever maken we van een oude dag een nieuwe dag. Elke dag opnieuw. Wij ondersteunen ouderen bij de verandering die ouder worden met zich mee brengt en helpen ze bij het vinden van de zorg die het beste bij hun past.

Voorop in ontwikkelingen 

Elke dag zijn wij bezig met verbetering. We volgen alle ontwikkelingen in ons vakgebied, die ons helpen om nóg betere zorg te bieden. Om zaken beter te doen, efficiënter op te lossen, leuker of makkelijker te maken. Ons team met gepassioneerde en ervaren professionals is gemotiveerd om van elke nieuwe dag een mooie dag te maken. Met elkaar en vóór elkaar. 

Missie

We hebben onze missie samengevat in vier oneliners. Deze oneliners richting geven aan ons dagelijks werk. Bekijk de video waarin onze missie in beeld gebracht is:

 

Eigen regie en eigen activiteit maken gelukkig

Eigen regie en eigen activiteit maken gelukkig

Patroon van ons handelen is de vrijheid van onze cliënt om zelf, met zijn of haar familie, nog te doen wat hij of zij kan of wil. Wij gaan hierbij uit van eigen regie en stellen zorg waar mogelijk uit. Maar als zorg nodig is leveren we deze zo lang mogelijk in de eigen thuissituatie. Als thuis wonen niet meer mogelijk is, krijgt de cliënt van ons de zorg in een omgeving die aanvoelt zoals thuis. Onze medewerkers hebben de vrijheid, de eigen regie, hun werk of hun afdeling zo in te richten dat het leidt tot het meeste welzijn en geluk van onze cliënten. Met de ontwikkeling van zelfstandige teams stimuleren wij deze eigen regie.

 

Samen vinden we een oplossing

De Wever ziet een zelfstandige medewerker als persoon die helpt de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten. Dit betekent dat we een beroep doen op de verantwoordelijkheid van jou én op die van de cliënt, om zo samen de beste oplossing te vinden.

Onze medewerkers en vrijwilligers vormen de rode draad bij het leveren van zorg, welzijn en persoonlijk geluk voor onze cliënten. Wij grijpen kansen aan, verkennen mogelijkheden en overwinnen barrières. Wij onderkennen problemen en proberen die voor te zijn en bieden samen een oplossing. Daarom investeren we continu in vakbekwaamheid en professionaliteit door leren en persoonlijke ontwikkeling. We zetten ons in om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven en daardoor de instroom van nieuwe medewerkers en vrijwilligers te bevorderen en te behouden.

 

We hebben een positieve houding

Wij luisteren goed naar onze cliënt en naar elkaar en brengen onze boodschap op een wijze die aansluit bij de leefwereld van de cliënt, van groet tot alledaagse zaken. We zijn positief ingesteld  en richten ons op mogelijkheden.

Wij hebben een open blik maar hebben zeker niet alle wijsheid in pacht. In het belang van onze cliënt weven wij daarom een sterk netwerk om ons heen. Wij zoeken verbinding met directbetrokkenen van de cliënt, partijen in de regio, en brengen onze kennis en kunde tot in de wijk, dicht bij onze cliënt.

 

Leefwereld is leidend voor systeemwereld

We realiseren ons dat we ons begeven in de persoonlijke leefwereld van onze cliënten en bewoners. Daar moeten we verantwoordelijk mee omgaan, het is immers hun leven.

Wij weten dat een verandering vaak moeilijk is en daarom helpen we de cliënt bij het accepteren van die verandering. Tevens dragen we bij aan een kwaliteit van leven die past binnen de omstandigheden van de cliënt. Hun leefwereld is leidend voor de manier waarop wij ons werk organiseren en onze organisatiestructuur is daaraan ondersteunend. Wij zijn van mening dat wij nog meer kwaliteit leveren als wij onze aandacht kunnen richten op onze cliënt. Wij kiezen daarom bewust om medewerkers zoveel mogelijk te ‘ontzorgen’.

 

×

Jobalert instellen

Waar wil je werken bij De Wever?

Hoeveel uur wil je werken bij De Wever?

Op welk niveau wil je werken?

Op welke locatie wil je werken?