m-ZIC en ZIN

De Wever heeft vier zorginnovatiecentra. In 2007 zijn we begonnen met een zorginnovatiecentrum (ZIC) in De Hazelaar. Inmiddels hebben we binnen De Hazelaar twee zorginnovatiecentra: ZIC Miro en ZIC Rietveld. In oktober 2012 zijn, vanwege positieve evaluaties, twee zorginnovatiecentra geopend in Damast: ZIC Spinnewiel  en ZIC Weefkam. De ZIC’s hebben zich doorontwikkeld tot een Multidisciplinair ZIC, waarbij alle betrokkenen: behandelaars, V&V medewerkers en hun studenten samen leren en innoveren. Sindsdien is de naam veranderd in m-ZIC. In het najaar van 2017 is ook een zorginnovatienetwerk (ZIN) gestart bij De Wever Thuis. Dit is een ‘virtuele afdeling’: studenten lopen stage in meerdere teams van De Wever Thuis: wijkteam Noord 1 en 2, dagbehandeling en -verzorging en het Mobiel Zorg Team. 

Binnen een m-ZIC of ZIN bieden we een krachtige leeromgeving met als doel de zorg naar een hoger niveau te tillen. Samen leren en werken staat voor studenten en medewerkers centraal. Bij aanvang van de dienst bespreekt iedereen zijn leerdoelen voor die dag. Later op de dag evalueren we samen deze leerdoelen. Daarbij werken de teamleden met meerdere werkvormen om tot reflectie te komen, zoals werkbegeleidersbijeenkomsten en intervisie. 

Om integratie tussen theorie en praktijk te vergroten, organiseren de m-ZIC’s en ZIN studiedagen voor studenten. Hierdoor vindt in toenemende mate een verschuiving plaats van het binnenschoolse onderwijs naar de praktijk. De docenten van de Regionale Opleidings Centra (ROC’s), Hogescholen en de Lecturer Practitioners (deels ook bij Fontys werkzaam) ondersteunen de studenten bij de verwerking en toepassing van de opgedane kennis. Daarnaast werken medewerkers en studenten samen aan verbeterprojecten.

Op de m-ZIC’s en ZIN werkt een grote hoeveelheid (ongeveer 50/50%) V&V studenten (niveau 2 tot en met 6), behandelaar studenten: ergo- en fysiotherapie, logopedie, psychologie en diëtetiek, naast de vaste medewerkers. Binnen het m-ZIC en ZIN werken we samen met ROC Tilburg, het Koning Willem I College, Avans Hogeschool en Fontys Hogeschool, Hogeschool Zuyd, Hogeschool van Arnhem Nijmegen en Tilburg University.
Voor verdere informatie over een ZIC kunt u naar de website www.zic.nl.

Informatiemiddag
Tweemaal per jaar organiseert De Wever een informatiemiddag waarvoor externe (en interne) partijen zich kunnen aanmelden. Tijdens deze interactieve middag maakt men kennis met de verschillende betrokken partijen en stakeholders van het m-ZIC en ZIN en kunnen vragen gesteld worden. 
De eerst volgende ZIC informatiemiddag vindt plaats op de dinsdag 29 oktober 2019. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Corine Janssen c.janssen@dewever.nl. Bij een minimaal deelnemersaantal van tien gaat de middag door.

 

Zorginovatiecentrum ZIC (2016)

FHMG Zorginnovatiecentra: The movie! (2015)

×

Jobalert instellen

Waar wil je werken bij De Wever?

Hoeveel uur wil je werken bij De Wever?

Op welk niveau wil je werken?

Op welke locatie wil je werken?