Dienstverband

Jouw persoonsgegevens bij De Wever

Hoe we om moeten gaan met persoonsgegevens is per wet geregeld. Deze wet heet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke persoonsgegevens we nodig hebben en hoe we daar mee omgaan lees je in het boekje ‘Weet waar je werkt’ dat je krijgt op je eerste werkdag.

Arbeidsovereenkomst en cao

Het is belangrijk om te weten dat je een arbeidsovereenkomst hebt met De Wever en niet met de locatie of dienst waar je werkt. In de arbeidsovereenkomst zijn de rechten en plichten van de werkgever en van jou als werknemer opgenomen. De arbeidsovereenkomst is mede gebaseerd op de cao waarbij De Wever is aangesloten, de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Hier een verwijzing naar de link CAO VVT https://www.actiz.nl/thema/werkgeverschap/cao-vvt.

 

 

×

Jobalert instellen

Waar wil je werken bij De Wever?

Hoeveel uur wil je werken bij De Wever?

Op welk niveau wil je werken?

Op welke locatie wil je werken?